WELCOME TO

Bones is a shopping e-commerce template for smart phones and tablets. It is built with Google`s AMP project rules and fully valid Schema.org markup.

Công nghệ thông tin

Dịch vụ nổi bật

Tin tức

Công cụ kiểm tra tốc độ và hiệu suất website

Công cụ kiểm tra tốc độ và hiệu suất website

Một blog/website có tốc độ load nhanh rất quan trọng đối với cả khách truy cập lẫn công cụ tìm kiếm. Nếu mất quá nhiều thời gian để tải (load), bạn chắc chắn sẽ mất đi một số khách truy cập tiềm năng. Họ sẽ không bao giờ trở lại thêm một lần nào nữa.